FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
प्रशासन अधिकृत
इन्जिनियर

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- रितपुर्वकको कागजात पेश भएमा तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा  
सेवा दिने कार्यालयः- मा. गा. पा
सेवा शुल्कः- 0
आवश्यक कागजातहरुः-

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

संस्थाको विधान १ प्रति

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- रितपुर्वकको कागजात पेश भएमा तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा  
सेवा दिने कार्यालयः- मा. गा. पा
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

८० प्रतिशत घरधुरी समेटी बैठक बसी गरिएको निर्णय प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- रितपुर्वकको कागजात पेश भएमा तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- कर शाखा  
सेवा दिने कार्यालयः- मा. गा. पा
सेवा शुल्कः- २०००
आवश्यक कागजातहरुः-

हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति

सवारी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहितको निवेदन

Pages