FAQs Complain Problems

सुचना :

गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ बमोजिम स्तरवृद्धि गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।

आर्थिक वर्ष: