FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कार्यविधि ७५/७६ 08/15/2019 - 18:19 PDF icon कार्यविधि.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना) ७५/७६ 12/20/2018 - 13:58 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना).pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited). ७५/७६ 12/20/2018 - 13:52 PDF icon १८. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना correction ७६/७७ 12/20/2018 - 13:50
स्थानीय तह सहकारी ऐन ७५/७६ 12/20/2018 - 13:48 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना) ७५/७६ 12/20/2018 - 13:43
गाउँ-नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना) ७५/७६ 12/20/2018 - 13:42
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ (नमुना) ७५/७६ 12/20/2018 - 13:41
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४ (नमुना) ७५/७६ 12/20/2018 - 13:40 PDF icon १. स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४ (नमुना).pdf