FAQs Complain Problems

सुचना :

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मालिका गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०८० ७९-८० 06/27/2023 - 15:26 PDF icon मालिका गाउँपालिका आर्थिक ऐन 2080.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 02/09/2023 - 16:49 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 08/15/2019 - 18:19 PDF icon बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 12/20/2018 - 13:40 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७९ ७९-८० 12/20/2018 - 13:58 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७९.pdf

Pages