FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
चूर्ण बहादुर कार्की प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत churnakarki74@gmail.com ९८५७६२७७५५
साेम बहादुर के‍ सी योजना अधिकृत/ सूचना अधिकारी सूचना अधिकारी र जिन्सी शाखा प्रमुख sommyagdi123@gmail.com ९८५७६४०६५५
अशाेक रिजाल शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा ashokrijal99@gmail.com ९८४७७९०५८७
सन्तु कुमारी कार्की स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा karkisantu1451@gmail.com ९८६९०२०३४४
सावित्री गर्बुजा पुन रोजगार संयोजक राेजगार सेवा केन्द्र sabypoon@gmail.com 9846781071
राजेश थापा मगर जनस्वास्थ्य निरिक्षक स्वास्थ्य शाखा rajeshthapamagar789@gmail.com 9847633028
तेजिन्द्र राना जनस्वास्थ्य निरिक्षक स्वास्थ्य शाखा rana.tejin49@gmail.com 9847761618
शिक्षित पराजुली कृषि अधिकृत कृषि शााखा shikshit04@gmail.com 9866078415
सागर पाैडेल लेखापाल लेखा शाखा takamelthito@gmail.com 9857641579
मनिष शर्मा अधिकारी अन्तरिक लेखा परिक्षक आ.ले.प तथा प्रशासन शाखा adhikarimanis317@gmail.com ९८४६१६७८००
सुबाश गैरे सहायक पाँचौं वडा सचीव मालिका गा.पा. ६ malikarmwardno6@gmail.com ९८५७६३५१०६
धर्मकान्त पौडेल सहायक पाँचौं वडा सचिव मालिका गा.पा. ५ malikawardno5@gmail.com ९८५७६३५१०५
सुन्दर बहादुर खत्री क्षेत्री प्राविधिक सहायक शिक्षा शाखा sundarkhatri6@gmail.com ९८४७७२३३०२
बिमलमान राई सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9849636867
दिपक सापकाेटा सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा dipaksapkota429@gmail.com ९८४१०९७४२९
सन्देश पुन प्राविधिक सहायक रोजगार सेवा केन्द्र 9846623110
मिलन सुवेदी रोजगार सहायक रोजगार सेवा केन्द्र 9864894015
लाल कुमारी राेका एम‍‌ आइ एस अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा malikarmmis@gmail.com ९८६६५८०१४३
नविन पुन अ स इन्जिनीयर वडा सचीव मालिका गा.पा. ७ malikarmwardno7@gmail.com ९८५७६३५१०७
सन्देश घर्ती सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9864430428
हेमन्त पाण्डे सव इन्जिनियर 9867645608
सुबाश पौडेल सहायक चौंथो वडा सचिव मालिका गा.पा. १ malikarmwardno1@gmail.com ९८५७६३५१०१
दिनेश यादव अ.हे.व चौंथों वडा सचिव मालिका गा.पा. २ malikarmwardno2@gmail.com ९८५७६३५१०२
माधव आचार्य अ.हे.व चौंथों वडा सचिव मालिका गा.पा. ४ malikarmwardno4@gmail.com ९८५७६३५१०४
खासिला गुरुन्ग कम्प्युटर अपरेटर योजना शाखा khasilagurung@gmail.com ९८४७६२७४९८
दिक्षा पौडेल सहायक महिला विकास निरिक्षण महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण ईकाइ 9867641396
अनिता डाँगी कृषि ना.प्रा.स कृषि शााखा
सिता पुन फिल्ड सहायक पञ्चीकरण शाखा sitapun586@gmail.com ९८६९८०५१३२
होमदेवी खत्री भण्डारी उद्यम विकास सहजकर्ता लघु उद्यम विकास 9847642286
आशारानी चौधरी उद्यम विकास सहजकर्ता लघु उद्यम विकास 9875703171
विवेक के.सी. अ स इन्जिनीयर प्राविधिक शाखा 9867639532
भुपेन्द्र दर्जी फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा 9867703433
असुन रिजाल सहायक चौंथो पशु सेवा प्राविधिक वाड नं.१ ९८४६७९८७६४
विकास गुरुङ्ग सवारी चालक मालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय 9867886548
लिलाधर गौरे कार्यालय सहायोगी मालिका गाँउपालिका, गाँउकार्यपालिकाको कार्यालय ९८४७६४२२३७

Pages