FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
साेम बहादुर के‍ सी सूचना अधिकारी सूचना अधिकारी र जिन्सी शाखा प्रमुख ९८५७६४०६५५
अर्जुन प्रसाद सुवेदी प्रशासन अधिकृत प्रशासन शाखा subediarjn20@gmail.com ९८४७६५००१२
सुरेश सिंह साउँद​ सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.malikamun@gmail.com ९८४३२९०५८६
फणिन्द्र प्रसाद आचार्य लेखा अधिकृत लेखा शाखा phanindrapsd@gmail.com ९८५७६४४६९५
नम नारायण ढुंङ्गाना इन्जिनियर प्राविधिक शाखा dhungananama@gmail.com ९८४९६६४२८१
अशाेक रिजाल शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा ९८४७७९०५८७
सन्तु कुमारी कार्की स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा karkisantu1451@gmail.com ९८६९०२०३४४
सावित्री गर्बुजा पुन रोजगार संयोजक राेजगार सेवा केन्द्र sabypoon@gmail.com 9846781071
सागर पाैडेल लेखापाल लेखा शाखा takamelthito90@gmail.com ९८४३४११५७९
मनिष शर्मा अधिकारी अन्तरिक लेखा परिक्षक adhikarimanis317@gmail.com ९८४६१६७८००
सुन्दर बहादुर खत्री क्षेत्री प्राविधिक सहायक शिक्षा शाखा sundarkhatri6@gmail.com ९८४७७२३३०२
दिपक सापकाेटा सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४१०९७४२९
अमर सिङ आर सि सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9860666928
खासिला गुरुन्ग कम्प्युटर अपरेटर योजना शाखा ९८४७६२७४९८
लाल कुमारी राेका फिल्ड सहायक पञ्चीकरण शाखा kumarilal058@gmail.com ९८६६५८०१३४
सिता पुन फिल्ड सहायक पञ्चीकरण शाखा sitapun586@gmail.com ९८६९८०५१३२
दिपक देवकाेटा खा पा स टे प्राविधिक शाखा ९८४८६६७४७१
खेत बहादुर परियार अ स इन्जिनीयर प्राविधिक शाखा ९८६०४९७०१५
मिन बहादुर खत्री अ स इन्जिनीयर प्राविधिक शाखा ९८६७७४५८५३
असुन रिजाल खरिदार पशु सेवा प्राविधिक वाड नं.१ ९८४६७९८७६४
सत कुमार जौसी कार्यालय सहायोगी मालिका गाँउपालिका, गाँउकार्यपालिकाको कार्यालय ९७४६७१५४७९
देबिन्द्र वुढा कार्यालय सहायोगी मालिका गाँउपालिका, गाँउकार्यापालिकाको कार्यालय ९८६७७४३९१३
लिलाधर गौरे कार्यालय सहायोगी मालिका गाँउपालिका, गाँउकार्यपालिकाको कार्यालय ९८४७६४२२३७