FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१४ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु मिति-२०७९।०८।२३

७९-८० 12/19/2022 - 12:25 PDF icon १४ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णय मिति-२०७९।०८।२३.pdf

१३ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु मिति -२०७९।०८।१६

७९-८० 12/19/2022 - 12:23 PDF icon १३ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु मिति -२०७९।०८।१६.pdf

१२ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु मिति-२०७९।०७।२८

७९-८० 12/19/2022 - 12:20 PDF icon १२ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु मिति-२०७९।०७।२८.pdf

११ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु मिति-२०७९।०७।०६

७९-८० 12/19/2022 - 12:18 PDF icon ११ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु मिति-२०७९।०७।०६.pdf

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ बाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरुको दशौं बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 09/27/2022 - 16:48 PDF icon कार्यपालिका दशौं बैठक.pdf

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ बाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरुको नवौं बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 09/15/2022 - 12:28 PDF icon नवौं बैठक.pdf

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ बाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरुको आठौं बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 09/15/2022 - 12:28 PDF icon आँठौं बैठक.pdf

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ बाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरुको सातौं बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 09/15/2022 - 12:27 PDF icon सातौं बैठक.pdf

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ बाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरुको छैठौं बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 09/15/2022 - 12:24 PDF icon छैठौं बैठक.pdf

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ बाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरुको पाँचौं बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 09/15/2022 - 12:23 PDF icon पाँचौं बैठक.pdf

Pages