FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२४ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु। मितिः२०८०।०१।२९

७९-८० 05/16/2023 - 13:14 PDF icon कार्यपालिकाको २४ औं बैठकका निर्णयहरु मितिः२०८०।०१।२९.pdf

२३ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु। मितिः२०८०।०१।२६

७९-८० 05/16/2023 - 13:12 PDF icon कार्यपालिकाको २३ औं बैठकका निर्णयहरु मितिः२०८०।०१।२६.pdf

२२ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु। मितिः२०७९।१२।२७

७९-८० 05/16/2023 - 13:11 PDF icon कार्यपालिकाको २२ औं बैठकका निर्णयहरु मितिः२०७९।१२।२७.pdf

२१ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु। मितिः२०७९।११।२३

७९-८० 05/16/2023 - 13:10 PDF icon कार्यपालिकाको २१ औं बैठकका निर्णयहरु मितिः२०७९।११।२३.pdf

२० औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु। मिति-२०७९।११।०१

७९-८० 02/23/2023 - 11:26 PDF icon 20th.pdf

१९ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु। मिति-२०७९।१०।१०

७९-८० 02/09/2023 - 14:06 PDF icon १९ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु मिति-२०७९।१०।१०.pdf

१८ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु। मिति-२०७९।०८।२३-साँझ ५ बजे

७९-८० 02/09/2023 - 14:05 PDF icon १८ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु मिति-२०७९।०८।२३-साँझ ५ बजे.pdf

१७ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु। मिति-२०७९।०९।२३

७९-८० 02/09/2023 - 14:04 PDF icon १७ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु मिति-२०७९।०९।२३.pdf

१६ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु मिति-२०७९।०९।१७

७९-८० 02/09/2023 - 14:03 PDF icon १६ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु मिति-२०७९।०९।१७.pdf

१५ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु। मिति-२०७९।०९।१२

७९-८० 02/09/2023 - 14:03 PDF icon १५ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु मिति-२०७९।०९।१२.pdf

Pages