FAQs Complain Problems

सुचना :

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

योजना तथा कार्यक्रम २०७९-८०

७८/७९ 06/26/2022 - 12:27 PDF icon योजना तथा कार्यक्रम-२०७९-८०.pdf

पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना

७४/७५ 09/25/2018 - 13:51 PDF icon Wash Annual progress report Malika Rural Mun 2074-75.pdf

मालिका गा. पा वार्ड नं. ७ को योजना बिवरण

७४/७५ 05/15/2018 - 15:15 PDF icon ward no 7 ko yojana pariyojana ko biwaran PDF

मालिका गा. पा वार्ड नं. ६ को योजना बिवरण

७४/७५ 05/15/2018 - 15:14 PDF icon ward no 6 ko youjana tatha pariyojana ko biwaran PDF

मालिका गा. पा वार्ड नं. ५ को योजना बिवरण

७४/७५ 05/15/2018 - 15:11 PDF icon ward no 5 ko yojana tatha pariyojana ko biwaran PDF

मालिका गा. पा वार्ड नं. ४ को योजना बिवरण

७४/७५ 05/15/2018 - 15:08 PDF icon ward no 4 ko yojana tatha pariyojana PDF

मालिका गा. पा वार्ड नं. ३ को योजना बिवरण

७४/७५ 05/15/2018 - 15:06 PDF icon ward no 3 ko yojana tatha pariyojana ko bibaran PDF

मालिका गा. पा वार्ड नं. २ को योजना बिवरण

७४/७५ 05/15/2018 - 15:04 PDF icon Ward no 2 ko yojana tatha pariyojana PDF

मालिका गा. पा वार्ड नं. १ को योजना बिवरण

७४/७५ 05/15/2018 - 15:01 PDF icon मालिका गा. पा वार्ड नं. १ को योजना बिवरण.pdf