FAQs Complain Problems

ओखरबोट, वडा नं. ४, मालिका गाउँपालिका

मालिका गाउँपालिका वडा नं. ४ ओखरबोट गाविस मालिका गाउँपालिकाको उत्तर भागमा पर्दछ । कुल 24.1 वर्ग कि.मी मा फैलियको रुममा जम्मा 2336 जनसंख्या रहेको छ। यो वडा बागलुङ्ग जल्ला संग जोडियको छ। डाँडागाँउमा मकै, कोदो, गउँ, जौँ, फापर इत्यादी बालि हुन्छ। ओखरबोट किटिनि डाँडा बाटको द्रिस्य अत्यन्त रमणय छ।

Office Location: 28°25'40.91"N  83°19'39.09"E

 

वडा जनप्रतिनिधीहरुको विवरण : 

सि.नं. नाम पद फोन नं.
श्री दिलिप कुमार शेरचन वडा अध्यक्ष ९८५७६४५९९२
श्री उदयविर रसाईली वडा सदस्य ९७४६७२२१२२
श्री याम बहादुर पुन वडा सदस्य ९८६६०९८७५६
श्री मनुरुपा घर्ती कार्यपालिका सदस्य ९८६६०८६३६६
श्री  सिता श्रीपाली वडा सदस्य(दलित महिला) ९८४०५७८६६५

 

वडामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण :

सि.नं. नाम पद फोन नं.
श्री धर्माकान्त पौडेल  सचिव  ९८५११४२२९०
       

 

Population: 
2336
Ward Contact Number: 
९८६३७९५५३१