FAQs Complain Problems

सुचना :

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भई कानूनले तोकेको समयावधि ३० (तीस) दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने/ नगर्ने उम्मेदवारहरुका अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

आर्थिक वर्ष: