FAQs Complain Problems

मालिका गाँउकार्यपालिकाको कार्यालयको सेवा र कर्मचरीहरुको व्यवहार बारे के भन्नुहुन्छ?

राम्रो छ।
63% (31 votes)
ठिकै छ।
24% (12 votes)
सुधार गर्नु पर्छ।
12% (6 votes)
Total votes: 49