FAQs Complain Problems

मालिका गाँउकार्यपालिकाको कार्यालयको सेवा र कर्मचरीहरुको व्यवहार बारे के भन्नुहुन्छ?

राम्रो छ।
75% (114 votes)
ठिकै छ।
10% (15 votes)
सुधार गर्नु पर्छ।
15% (23 votes)
Total votes: 152