FAQs Complain Problems

मालिका गाँउकार्यपालिकाको कार्यालयको सेवा र कर्मचरीहरुको व्यवहार बारे के भन्नुहुन्छ?

राम्रो छ।
78% (65 votes)
ठिकै छ।
12% (10 votes)
सुधार गर्नु पर्छ।
10% (8 votes)
Total votes: 83