FAQs Complain Problems

डाँडागाँउ वडा नं. ३, मालिका गाउँपालिका

मालिका गाउँपालिका वडा नं. 3 डाँडागाँउ गाविस मालिका गाउँपालिकाको उत्तर भागमा पर्दछ । कुल 18.35 वर्ग कि.मी मा फैलियको रुममा जम्मा २२३० जनसंख्या रहेको छ। यो वडा बागलुङ्ग जल्ला संग जोडियको छ। डाँडागाँउमा मकै, कोदो, गउँ, जौँ, फापर इत्यादी बालि हुन्छ।

Office Location:  28°24'24.94"N  83°19'18.21"E

वडा जनप्रतिनिधीहरुको विवरण : 

सि.नं. नाम पद फोन नं.
श्री हेम बहादुर पुन वडा अध्यक्ष ९८६३७९५५३१
श्री सस बहादुर रोका वडा सदस्य ९८६४३७६१७८
श्री ओम बहादुर पटेल  वडा सदस्य ९८६९२३६४४४
श्री ओमदेवी खत्री वडा सदस्य(महिला) ९८६३३७६१६४
श्री खिममाया पटेल वडा सदस्य(दलित महिला) ९८६९४८८०३३
श्री कुलमान पटेल कार्यपालिका मनोनित सदस्य ९८४७४४८२२०

 

वडामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण :

सि.नं. नाम पद फोन नं.
श्री ओमकार शार्की सचिव ९८४६४२१९३९
       

 

Population: 
२२३०
Ward Contact Number: 
९८६३७९५५३१