FAQs Complain Problems

सुचना :

मालिका गाउँ पालिका ६ दिच्याममा किबि खेति

मालिका गाउँ पालिका ६ दिच्याममा किबि खेतिको पकेट क्षेत्र बनाउने उद्देश्यका साथ हेवान जातको १,०००र एलिसन जातको ५००गरि जम्मा १५०० बिरुवा करिब १०० रोपनी जग्गामा ६५ घर धुरीलाई हस्तान्तरण गरियो । प्रति घर १० देखि २३० सम्म बितरण भएको छ 

आर्थिक वर्ष: