FAQs Complain Problems

सुचना :

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
मालिका गाउँपालिकाको नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ PDF icon मालिका गाउँपालिकाको नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधि ,2080 (1).pdf
गाउँ शिक्षा समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ PDF icon गाउँ शिक्षा समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
मालिका गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०८० ८०/८१ PDF icon सहकारी ऐन.pdf
मालिका गाउँपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको वन ऐन, २०८० ८०/८१ PDF icon मालिका गाउँपालिका वन ऐन २०८०1.pdf
न्यायिक समितिको उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2080 ८०/८१ PDF icon न्यायिक समिति कार्यविधि (कार्यपालिकामा पेश गर्न बनाईएको).pdf

Pages