FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
प्रशासन अधिकृत
इन्जिनियर

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- रित पूर्वक कागजात पेश भएमा तुरुन्त ( सर्जिमन गर्नुपर्ने भएमा ३ दिनभित्र)
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव 
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २५०
आवश्यक कागजातहरुः-

आमा बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

वडा अध्यक्षको सिफारिस

अंगीकृत नागरिकताको लागि नागरिकता ऐन २०६३ बमोजिम हुनेछ ।

Pages