FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

स्वास्थ उपकरण खरिद सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 05/26/2019 - 21:04

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 04/19/2019 - 14:58 PDF icon आशयको सूचना.pdf

कोटेशन आह्वान पशु सेवा शाखा

७५/७६ 04/02/2019 - 11:34 PDF icon पशु सेवा शाखा.pdf

कोटेशन आह्वान कृषि शाखा

७५/७६ 04/02/2019 - 11:21 PDF icon कृषि शाखा.pdf

Bid invitation for procrument of Fabricated steel parts-II

७५/७६ 03/14/2019 - 17:06 PDF icon Bid invitation for procrument of Fabricated steel parts-II.pdf

नि:शुल्क औषधी तथा सामाग्री खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 02/10/2019 - 16:38

Invitation for Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts

७५/७६ 02/08/2019 - 10:25 PDF icon Invitation for Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 12/11/2018 - 12:36

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 12/11/2018 - 12:18

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 11/29/2018 - 15:54

Pages