FAQs Complain Problems

७५/७६

रोजगार कार्यक्रमा संलग्न हुनका लागी सूचना, रोजगार शाखा

नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना

Pages